Om oss

Församlingen
Gränsbygdens Frikyrkoförsamling (fd. Ekeryd och Hinneryds Baptistförsamling) är en kristen församling i landsbygden kring Knäred, Vivljunga och Hinneryd. Vi är en församling med olika verksamheter för barn, unga och äldre. Men framför allt en församling med människor som funnit tron och vill dela gemenskap. Vi tillhör EFK (Evangeliska Frikyrkan).


Tron
Vi tror på
  • Bibeln som Guds ord
  • Jesus Kristus, Gud son som uppstått från det döda och get oss evigt liv.
  • Vi bekänner tron på Gud, treenig i Fader, Son och Helig Ande. 
  • Vi tror på troendedop.
Mera om vår tro hittar du här.
Vår tro sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen.


Vision
Vi har en vision att får vara en församling med hjärta för människorna på vår ort. Vi vill finnas till för alla slags människor i vårt område och önskar att få dela gemenskap med just dig.