Mission

Mission är en viktig del i våra liv som troende, men också som församling. Gud har gett oss ett exempel på hur vi ska leva och hur vi ska hjälpa människor i nöd, i världen men också på våra egna hemorter.

Grunden till vårt missionsarbete ligger självklart i Bibeln.
Och som en del av EFK (Evangeliska Frikyrkan) är vi med och jobbar för, och stödjer missionsarbetet på olika ställen i världen.

Läs mer om missionsarbetet inom EFK här.