Hemgrupper

Det är viktigt att kunna ha en gemenskap med andra troende i vardagen. Därför har vi hemgrupper där man kan få uppleva vänskap, stöd, bön och gemenskap i hemmet. Vi har hemgrupper varje eller varannan vecka.

Vill du vara med i en hemgrupp?
Vänligen kontakta oss på: e.h.baptistforsamling@gmail.com